Audi otrzymało certyfikat za ścisłe określenie emisji CO2

Koncern Audi, jako pierwszy producent premium w branży motoryzacyjnej, określił ramy swojej emisji dwutlenku węgla i otrzymał stosowną certyfikację według światowej normy ISO 14064.

Audi otrzymało certyfikat za ścisłe określenie emisji CO2

y taki certyfikat otrzymać, firma szczegółowo określiła wielkość emisji gazów przez jego samochody w całym cyklu ich życia. Rzeczoznawcy DEKRA Certification GmbH i DEKRA Certification Inc. sprawdzili i potwierdzili dane źródłowe i obliczenia. Określając wielkość emisji CO2, Audi dało impuls do zbadania emisji gazów w całym łańcuchu produkcyjnym i cyklu życiowym pojazdu. Dzięki temu, przedsiębiorstwo będzie mogło w przyszłości prowadzić jeszcze bardziej dokładne analizy i skuteczniej redukować szkodliwe substancje.

Ochrona środowiska i zasobów naturalnych ma dla Audi ogromne znaczenie, co potwierdza dr Hubert Waltl, szef pionu produkcji Audi AG: „Określając wielkość naszej produkcji CO2 i podając ją do publicznej wiadomości, dajemy jasny sygnał. Pokazujemy główne źródła emisji gazów w naszym łańcuchu produkcyjnym i zobowiązujemy się taką emisję nadal zmniejszać, w całym cyklu życia pojazdów.“ Już w trakcie samej produkcji pojazdu powstaje średnio jedna czwarta łącznej ilości gazów emitowanych podczas całego cyklu jego życia. Dlatego należy wziąć pod uwagę wszystkie obszary mające na to wpływ – zarówno produkcję w zakładach Audi, jak i łańcuch kooperantów – stwierdza Waltl. „To ważny element tworzenia mobilności neutralnej dla klimatu, liczonej dla całego cyklu życia pojazdu, począwszy od pozyskania surowców aż po recykling.“

Rzeczoznawcy DEKRA potwierdzają, że wielkość emisji koncernu Audi wynosi na całym świecie 57 mln ton ekwiwalentu CO2 (= CO2e) rocznie. Wartość ta odpowiada ok. 0,16 procenta światowej emisji dwutlenku węgla w 2012 roku. Największy odsetek emisji rocznej stanowią: emisja w trakcie fazy użytkowania pojazdu (73 procent), produkcja elementów konstrukcyjnych przez kooperantów (21 procent) i logistyka Audi (1,4 procent).

Certyfikowane ramy emisji obejmują produkcję przez koncern Audi wszystkich gazów cieplarnianych, w całym cyklu życia pojazdów marki. Obliczono je zgodnie z wytycznymi uznanego na arenie międzynarodowej „Greenhouse Gas Protocol“. W obliczeniach uwzględniono całą bezpośrednią i pośrednią emisję CO2 (Scopes 1 i 2) – np. emisję przez urządzenia produkcyjne oraz pobór energii elektrycznej i ciepła oraz tzw. emisję Scope 3, czyli ilości dwutlenku węgla, które powstają w łańcuchu kooperantów i logistycznym, w odpadach produkcyjnych i podczas podróży służbowych.

„Fakt, że znamy wielkość naszej emisji CO2 uważamy za szansę. Dokonaliśmy szczegółowej oceny licznych źródeł, by w przyszłości móc jeszcze konkretniej analizować emisję i ustalić efektywne kroki dla wszystkich cyklów życia pojazdu“ – podsumowuje dr Dagobert Achatz, kierownik Zakładowej Służby Ochrony Środowiska w Audi AG. „Kroki te mają na celu podwyższenie efektywności energetycznej, oszczędność energii oraz dalsze zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.“

Do roku 2016, Audi zmniejszy emisję dwutlenku węgla przez produkowane pojazdy o 25 procent w stosunku do ilości z roku 2008. Mają się do tego przyczynić takie ekologiczne modele jak Audi A3 e-tron, Audi A3 Sportback g-tron i cała seria Audi ultra. Ponadto koncern realizuje wiele projektów, których zadaniem jest dodatkowa, ponadnormatywna redukcja emisji CO2. Przykładem może być wyjątkowo oszczędne centrum informatyczne z certyfikatem TÜV, pobór ekologicznej energii elektrycznej i ciepła odpadowego oraz korzystający z regeneratywnego prądu „Zielony pociąg“, kursujący między zakładami Audi w Ingolstadt i Neckarsulm, a portem przeładunkowym w Emden.