AUDI AG BMW Group i Daimler AG finalizują przejęcie biznesu map cyfrowych HERE firmy Nokia

AUDI AG, BMW Group i Daimler AG sfinalizowały przejęcie biznesu map cyfrowych HERE firmy Nokia. Trzej partnerzy przejęli po trzy równe części HERE. Wszystkie odpowiednie urzędy ochrony konkurencji udzieliły pozwoleń.

AUDI AG BMW Group i Daimler AG finalizują przejęcie biznesu map cyfrowych HERE firmy Nokia