CO2 oznaczenie dla modeli przyjaznych środowisku

Od ponad 20 lat Grupa Renault działa na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju dla wszystkich. W 2007 r. jako pierwsza zaproponowała oznaczenie eco2 umożliwiające jej klientom łatwą identyfikację samochodów wydzielających najmniej CO2 i najbardziej wydajnych w użytkowaniu.

CO2 oznaczenie dla modeli przyjaznych środowisku

Obecnie Renault kontynuuje swoją politykę ograniczania śladu środowiskowego, proponując nowe oznaczenie. W celu wprowadzenia większej czytelności nazwa pozostaje taka sama, ale kryteria oznaczenia ECO2 są bardziej ścisłe, aby w większym stopniu zaspokoić oczekiwania rynku i aby znak był jeszcze lepiej postrzegany przez kierowców. W ramach gamy Renault oznaczenie to jest obecnie przeznaczone dla wybranych wersji w poszczególnych modelach, które charakteryzuje najmniejsza emisja CO2.

Nowe oznaczenie ECO2 jest efektem realizowanego przez markę Renault starania o ciągły postęp w zakresie ograniczania emisji CO2 przez samochody spalinowe.

Oznaczenie wpisuje się także w politykę środowiskową Grupy Renault, której celem jest ograniczenie śladu węglowego o 3% średniorocznie dla każdego sprzedanego samochodu oraz ograniczenie śladu środowiskowego wszystkich modeli każdej kolejnej generacji na wszystkich etapach cyklu życia samochodów, od fazy projektowej do utylizacji.